Stichter: Eerwaarde Meester Hsing Yun

Hsing_Yun

Meester Hsing Yun is een beroemd hedendaags Ch’an (Zen) meester en de 48ste Patriarch van de Lin Chi Ch’an (Rinzai Zen) lijn.
Hij werd in China geboren in 1927 en trad op twaalfjarige leeftijd in het klooster. In 1941 werd hij ingewijd nadat hij het formele onderricht in boeddhisme in de kloostergeloften (Vinaya) had ontvangen.

Omdat China in een burgeroorlog was verwikkeld, verliet de jonge Hsing Yun zijn vaderland en vertrok in 1949 naar Taiwan waar hij het boeddhisme vanuit de Chinese traditie, nieuw leven inblies. Het succes van zijn werk wordt weerspiegeld in de vele tempels, publicaties, sociale, culturele en educatieve projecten die onder zijn leiding tot stand kwamen. Door de International Buddhist Progress Society (IBPS) centra zijn zowel het humanistische boeddhisme als ook de Chinese cultuur overal in de wereld tot bloei gekomen.

Meester Hsing Yun wordt alom geprezen voor zijn krachtige en vernieuwende methoden om de Dharma te verspreiden, waarbij hij tegemoet komt aan de behoeften van deze tijd. In 1992 is zijn droom om de leer van de Boeddha over de vijf continenten te verspreiden in vervulling gegaan met het oprichten van de Buddha’s Light International Association (BLIA). Nu bestaan er wereldwijd zo’n 100 afdelingen, waaruit blijkt dat het boeddhisme een nieuw tijdperk is binnengegaan.

Met betrekking tot het boeddhisme heeft Meester Hsing Yun vele boeken geschreven. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Sakyamuni Boeddha (1955), Buddha’ s Ten Great Discipels (1959), The Sutra of the Eight Great Enlightenments (1960) en beschouwingen over Ch’an.(Zen) Hij was de hoofdredacteur van een zestiendelige Agama-uitgave (1984), een achtdelig boeddhistisch woordenboek (1988) en een vijftig delige Ch’an Collection (1994). Daarnaast verschenen boeken met zijn verzamelde lezingen over boeddhisme, zowel in het Chinees als in het Engels.

Ook op het gebied van academische scholing heeft de meester veel bereikt: hij stichtte de Hsi Lai Universiteit in Los Angeles, U.S.A. en de Fo Guang Universiteit te I-Lan in China. Hij was voorzitter van de World Sutric and Tantric Buddhist Conference, van de Internationale Boeddhistische Conferentie van de Internationale Conferentie van Ch’an Boeddhisme en van de Wereld Broederschap van Boeddhisten (World Fellowship of Buddhists).

In februari 1998 stichtte hij de Bhikkuni Full Ordination in opnieuw India, op de heilige plek waar de grondlegger van het boeddhisme, Sakyamuni Boeddha, verlichting bereikte. In april van dat zelfde jaar leidde hij de delegatie die de tand van de Boeddha naar Taiwan bracht. Daar kan men nu eer bewijzen aan dit heilige relikwie. Door zijn diepe wijsheid en grote motivatie zijn prachtige dingen tot stand gekomen waardoor de harmonie en de eenheid van de verschillende boeddhistische scholen, Hinayana, Mahayana, de Sutra’s en Exoterische teksten is bevorderd.

Vanuit zijn verlangen om de uitstraling van het boeddhisme te vergroten heeft Meester Hsing Yun het boeddhisme op internationaal niveau vernieuwd, een menselijk gezicht gegeven en op de toekomst gericht. Door de zaadjes van de bodhi boom overal ter wereld te verspreiden handelt hij werkelijk in de geest van de Boeddha en komt hij zijn grote gelofte; het licht van de Boeddha in de drie duizend rijken te laten schijnen en het water van de Dharma over de vijf continenten te laten stromen.’