ANBI

Giften aan onze Tempel zijn fiscaal aftrekbaar  wij voldoen aan de voorschriften voor de anbi publicatieplicht.

International Buddhist Progress Society
RSIN/Fiscaalnummer: 8072.08.449

Klik op de volgende link voor informatie over de doelstelling, het beleid, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

IBPS Holland Beleidsplan 2016-2022 (link)

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (link)

 

Klik op de volgende link voor het financiële verslag.

Staat van baten en lasten nieuw (link)

De tempel en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten. Elke jaar wordt een groot benefit dinner avond georganiseerd voor donaties. De opbrengsten worden aangewend voor het werk van de tempel. Tempel ontvangen geen overheid subsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale gebouwen of specifieke project.

 

Klik op de volgende link voor de activiteiten in voorgaande en recente activiteiten.

Activiteitenverslag jaar 2016 

Nieuwsbrief 

Recente activiteit