Organisatie

Eerwaarde Meester Hsing Yun heeft Fo Guang Shan gesticht in 1967.

Vanaf die tijd is het bamboe gebergte verandert in het grootste Boeddhistishe klooster in Taiwan. Eerwaarde Meester Hsing Yun heeft meer dan 1000 kloosterlingen geïnspireerd en een grote enthousiaste groep leek beoefenaars die hem helpen met het geven van vertrouwen, blijdschap, hoop en gemak aan anderen. Tegenwoordig heeft Fo Guang Shan wereldwijd meer dan 200 geaffilieerde tempels die het doel uitdragen van het verspreiden van het Humanistisch Boeddhisme en het bewerkstelligen van een Zuiverland op aarde.

De organisatie in de tempel is Fo Guang Shan. De organisatie Fo Guang Shan bestaat hoofdzakelijk uit 2 groepen:

International Buddhist Progress Society (I.B.P.S.) and the Buddha’s Light International Association (B.L.I.A.)