Meest gestelde vragen over de He Hua Tempel

412258_205529402883618_39706665_o

De Fo Guang Shan He Hua Temple is de grootste, in traditioneel Chinese paleisstijl gebouwde, tempel in Europa. De uitstraling is Chinees, dat neemt echter niet weg dat het boeddhisme en de beoefening daarvan universeel is en alle uiterlijke kenmerken en culturen overstijgt.

WAT BETEKENT DE NAAM VAN DE TEMPEL: ” HE HUA”?

” He ” wordt ongeveer uitgesproken als “ge” in ” geluk ” en is het Chinese woord voor lotus. ” hua “, waarvan de uitspraak lijkt op een snel uitgesproken goewà, betekent bloem. De lotusbloem tempel dus. De lotus is een bijzondere soort waterlelie en speelt van oudsher een belangrijke rol in het boeddhisme. Met zijn wortels in het aardse slijk groeit hij uit tot een prachtige, kleurige en zuivere bloem die uit het water groeit en naar de hemel reikt. Hij is het symbool voor de verlichting en Boeddha wordt vaak staand of zittend op een open lotusbloem afgebeeld.
Een tweede betekenis van ” he ” is te vinden in het Chinese woord Helan, wat Holland betekent. Zo is ” He Hua ” ook op te vatten als ” Hollandse bloem in het boeddhisme “. En één van de doelstellingen van de tempel is zeker om mee te helpen aan het verder tot bloei komen van het Nederlandse boeddhisme.

Naar boven

WAT IS DE SYMBOLISCHE BETEKENIS VAN DE HOOFDPOORT?

De vooringang van een boeddhistisch klooster heet in het Chinees letterlijk ” poort tot de berg ” , wat verwijst naar de bergen waar kloosters traditioneel gebouwd werden. De bouw van He hua hoofdpoort is in de traditionele stijl van Chinese tempels: een grote centrale opening geflankeerd door twee kleinere. Nonnen en monniken gaan traditioneel door de hoofdpoort, leken door de zijpoorten.

De driedelige spiegel ( poort ) symboliseert:

 1. De drie deugden die leiden tot verlichting: wijsheid, mededogen en vaardige middelen (skillful means);
 2. De drie voorwaarden die je helpen bij het realiseren van de waarheid en vrij te worden van lijden: geloof, geloften en beoefening;
 3. De drie essentiële kenmerken van het boeddhisme: discipline ( geloften ), meditatie en wijsheid;
 4. De drie poorten die leiden tot bevrijding: ” leegte “,” vormloosheid ” en ” niet handelend optreden “. ( Chin: “wu wei “)

 

De treden van de trap symboliseren het idee dat het stap voor stap beoefenen van het boeddhisme uiteindelijk leidt tot de hoogste verlichting.

Naar boven

WAT ZIEN WE IN DE TEMPEL ?

In de hoofdzaal, de Guan Yin Shrine, staat het beeld van Avalokitesvara, in het Chinees Guan Yin Bodhisattva genaamd, centraal. Haar naam betekent ” de wijze vol van mededogen die ziet “. Zij ziet met haar duizend ogen, in iedere hand één, al het lijden in de wereld en biedt de lijdende mens hulp. Haar duizend handen symboliseren haar vermogens om alle levende wezens te redden. Daarnaast is ze Amitabha Boeddha behulpzaam bij het begeleiden van mensen naar zijn Westelijke Zuivere Land. Dit is de reden dat vaak een kleine afbeelding van Amitabha in haar kroon voorkomt. Guan Yin Bodhisattva wordt op vele verschillende manieren weergegeven. De verschillende houdingen van de handen, ofwel moedra’s, worden in beelden gebruikt als weergave van bepaalde boeddhistische begrippen, leerstellingen of gebeurtenissen in het leven van de Boeddha. Iedere houding heeft een bepaalde betekenis die vaak diepgaander is dan met woorden beschreven kan worden. Evenzo dragen de lichaamshoudingen van de beelden – liggend, zittend of staand – een symbolische betekenis.

Guan Yin Bodhisattva houdt veel verschillende attributen in haar handen die alle een symbolische betekenis hebben. Een, niet volledige, opsomming volgt hieronder.

 • Boeddhabeelden in open handpalmen symboliseren het hooghouden van de boeddhistische leer.
 • De vaas. Zoals water uit een vaas geschonken wordt, zo schenkt Guan Yin Bodhisattva mededogen uit over mensen. Bovendien kan een vaas, analoog aan een ontvankelijk hart van een toegewijd mens, de waarheid bevatten. Veelbetekenend is verder dat de uitspraak van het Chinese woord voor vaas hetzelfde is als de uitspraak van het Chinese woord voor vrede.
 • De wilgentak geeft het vermogen aan om demonen en natuurrampen af te wenden. Guan Yin Bodhisattva dompelt de wilgentak in water en besprenkelt daarmee levende wezens.
 • De boog en de pijl duiden op het vermogen zich met anderen te verbinden en effectief baat te vinden bij vele leraren en vrienden.
 • De bijl symboliseert het vermogen om persoonlijke problemen te overwinnen.
 • Met de kracht van het zwaard worden slechte eigenschappen van mensen geneutraliseerd. Tegelijkertijd helpt het hen zuivere en goede eigenschappen te ontwikkelen.
 • De bel geeft met de klank die langzaam uitsterft het vergankelijke karakter van alles aan. Guan Yin Bodhisattva houdt hem in haar linkerhand die wijsheid vertegenwoordigd.
 • De drietand symboliseert de verspreiding van mededogen of compassie door Guan Yin Bodhisattva.
 • De lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen.
 • De soetrarol bevat de leerstelling van de Boeddha.
 • Met de stamper kunnen vijanden symbolisch overwonnen worden.
 • De sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt Guan Yin’s mededogen en haar vermogen alle wezens te beschermen. Monniken en nonnen gebruikten de staf traditioneel om tijdens het lopen op de grond te tikken en zo alle dieren te waarschuwen. De dieren konden dan opzij gaan opdat ze niet vertapt werden.
 • De speer weert rovers af en helpt hen vervolgens hun slechte gewoontes te veranderen.
 • De handen met de palmen tegen elkaar zijn een symbool voor devotie.
 • De handen met de vingers tegen elkaar en gebogen vingers duiden op meditatie.

Guan Yin Bodhisattva wordt geflankeerd door twee beelden van Wei Tuo en Qie-Lan, de legendarische beschermers van de boeddhistische leer en de tempel.

Aan de wanden van de zaal zijn vele tabletten met Guan Yin afbeeldingen te zien. De herhaling en het grote aantal geeft aan dat de Dharma, de leer van Boeddha, overal te vinden is. Op de tabletten zijn de namen vermeld van mensen die een belangrijke financiële bijdrage aan de bouw van de tempel hebben gegeven.

Op vele beelden en voorwerpen ( oa de wierookvaten )zijn swastika’s te zien. Deze hebben niets te maken met de Nazi-swastika! Bij de boeddhistische swastika wijzen de armen tegen de klok in en staat het kruisteken rechtop. De swastika is een oeroud teken met een grote variatie aan symbolische betekenissen zoals de bliksem, de zon, het vermogen het slechte te overwinnen en de universaliteit van de boeddhistische leer.

Bij diverse rituelen worden verschillende muziekinstrumenten gebruikt.

 • De trom, meestal rechts op of van het altaar, wordt gebruikt bij ” chanting “, dit is het reciteren van soetra’s. Zijn klank symboliseert het einde van de cycli van wedergeboorten, wat uiteindelijk leidt tot groot geluk.
 • De houten vis, een met houtsnijwerk versierd hol blok hout, dat links op het altaar staat, begeleidt eveneens de recitaties. Zijn symboliek; net zoals een vis nimmer de ogen sluit en dus voortdurend ” wakker ” is, zo ook zouden wij mensen voortdurend alert en oprecht in onze boeddhistische beoefening moeten zijn.
 • Een kleine handbel, voor gebruik tijdens recitaties en voor en na meditatieoefeningen.
 • De grote bel ( Chinees ; da qing ), een soort grote, bruine klankschaal, speelt ook een belangrijke rol tijdens de recitaties.
 • Tenslotte de wierook. Iedere recitatie begint met de lofzang voor het wierookoffer :

Wierook gloeit in de wierookbrander. Haar aroma doordringt alle ruimten. Boeddha’s in alle universums zijn gewaar. Overal vormen zich veelbelovende wolken. Wees oprecht en eerbiedwaardig, Boeddha’s verschijnen te midden van de geurige wierookwolken. Laten we toevlucht nemen tot de bodhisattva’s te midden van de wierookwolken.

Naar boven

DE SHAHYAMUNI ZAAL

Hier zien we een beeld van de historische Boeddha, kenmerkend is de naar de aarde gerichte rechterhand. De punt op het voorhoofd is één van de twee en dertig bijzondere kenmerken van een Boeddha of Bodhisattva. Hij wordt soms vergeleken met het kosmische oog dat het licht van de wijsheid uitstraalt, of het derde oog dat het hoogste inzicht symboliseert. Het kan ook weergegeven worden als een krul wit haar in het midden van het voorhoofd.
De lange oorlellen zijn een ander bijzonder Boeddha-kenmerk. Overige kenmerken van een Boeddha zijn: een swastika op de borst, drie huidplooien in de hals, lange armen, krulhaar met een knot boven op het hoofd en een Dharmawiel op de handpalm of voetzool.

In twee grote pagodeachtige torens bevinden zich honderden kleine boeddhafiguren, ieder in een verlichte nis. De herhaling van beeltenissen wordt sinds lange tijd gebruikt om boeddhistische begrippen te verduidelijken en versterken. Deze talloze afbeeldingen symboliseren de universele Boeddhanatuur die overal en in alles en iedereen aanwezig is. Alles en iedereen kan verlicht worden door de beoefening van de boeddhistische leer, de Dharma. De taps toelopende, naar de hemel reikende, vorm staat symbool voor de idee van het beoefenen van het boeddhisme dat stap voor stap uiteindelijk leidt tot de hoogste verlichting.

Naar boven