He Hua Tempel

Hier volgt een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van deze tempel:

1. De stichter van Fo Guang Shan, Eerwaarde Meester Hsing Yun, abdis Hsing Tin en de drie leden van de religieuze commissie van Fo Guang Shan – eerwaarden Tzu Zuang, Tzu Hui en Tzu Jung- hadden samen besloten om deze nieuwe tempel te stichten. Ze hadden toen eerwaarde I Chao benaderd voor de positie van abdis aan deze nieuwe tempel en deze opdracht werd door haar geaccepteerd.

2. Het stichten van deze tempel gebeurde aan de hand van de uitgangspunten en de doelstelling van Fo Guang Shan:

  • de boeddhistische leer te verspreiden mede door culturele uitwisselingen en activiteiten;
  • talenten en goede eigenschappen van mensen helpen te ontplooien door een goede opleiding;
  • positieve ontwikkelingen in de maatschappij helpen te bevorderen door middel van liefdadigheidsprojecten;
  • hart en geest van alle mensen te zuiveren door hen de gelegenheid te geven het boeddhisme te leren beoefenen.

3. Met behulp van de heer Jian Ji-Ming, hadden de heren H.F.W. Lo, F. Man en M. Chen aan Fo Guang Shan het verzoek gedaan om hen behulpzaam te zijn bij het bouwen van een tempel in Amsterdam. In 1994 hadden de heren officieel toestemming gevraagd aan de Gemeente Amsterdam voor het stichten van een tempel op de speelplaats op de Zeedijk. In hetzelfde jaar bracht onze Eerwaarde Meester Hsing Yun een bezoek aan Nederland. Hij was namelijk uitgenodigd de ‘Overseas Chinese Annual Convention’ bij te wonen. Na deze conventie bezocht hij de speelplaats waarna hij inging op het verzoek een tempel te stichten op de Zeedijk in Amsterdam.

4. Op 15 september 2000 was Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden persoonlijk aanwezig om de openingshandeling te verrichten. Dit was een unieke gebeurtenis voor het boeddhisme wereldwijd, daar zij het eerste staatshoofd was die het boeddhisme openlijk steunt. De koningin was niet alleen van mening dat zij andere religies en culturen steunt, zij had dit ook bewezen door haar persoonlijke aanwezigheid.
Voor deze gelegenheid waren gelovigen uit verscheidene landen gekomen, zoals: Taiwan, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zweden, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Spanje en Portugal. Tevens was de voltallige Nederlandse Leeuwendans Vereniging aanwezig om hun kunsten te vertonen aan Hare Majesteit de Koningin en alle andere aanwezigen.

5. Met de Gemeente Amsterdam was een erfpachtovereenkomst aangegaan voor een periode van honderd jaar. Het grondoppervlak bedraagt 508 m2 en de woon-/ werkoppervlakte van deze tempel bedraagt 1659 m2.
De Guan Yin Shrine, de hoofdzaal, is de ruimte die u betreed bij het binnengaan van de tempel. Een verdieping lager vind u de Jade Buddha Shrine. De tempel heeft ook nog een Ch’an-hal (meditatiehal), een voorouder-vereringsruimte, een vergaderzaal, leslokalen, een bibliotheek, een eetruimte en slaapvertrekken.

6. Deze tempel werd ontworpen door de Nederlandse architect Fred Greven en het aannemersbedrijf Sikking had zorggedragen voor de bouw. Eerwaarde I-Cha was de eerste abdis van deze tempel.

7. Het totale bedrag voor de bouw bedroeg 9 miljoen gulden, hiervan werd 6 miljoen gulden gefinancieerd door de donateurs van Fo Guang Shan. De overige 3 miljoen werd opgebracht door gelovigen uit o.a. Taiwan, de Verenigde Staten, Canada, Nederland en Frankrijk. Onze hartelijkste dank gaat hierbij uit naar: Wei-Jeng Lai, A-Jaw Lee Lo, huai-Jen Gu Jaw, Fred Man, Henry F.W. Lo, Pamela Chen, Munan Chen, Kelly C.C. Lam, John Fong, Rob Fens en familieleden – zij hebben een uitzonderlijke bijdrage geleverd- net als alle andere donateurs.

8. De naam van de organisatie: Fo Guang Shan He hua Tempel, betekent: Ons hoop gevend, een bloeiende lotusbloem voor het boeddhisme in Nederland te zijn.
Naar boven

September 2000,
34ste jaar van bestaan van Fo Guang Shan