Buddha’s Light International Association

Eerwaarde Meester Hsing Yun werd tot de oprichting van Buddha’s Light International Association geïnspireerd door een visioen. Zijn gelofte om “het licht van de Boeddha over de drieduizend rijken te laten schijnen en het water van de Dharma over de vijf continenten te laten stromen” was de stimulans om dit idee verder vorm te geven. Na het beeindigen van zijn functie als abt van het Fo Guang Shan-klooster in Taiwan begon de eerwaarde Meester, over de hele wereld reizend en onderwijzend, zijn ideaal uit te dragen. Terwijl hij naar al die getrouwen in de hele wereld luisterde kwam een idee bij hem op: Fo Guang Shan zou het voortouw moeten nemen om het boeddhisme naar allerlei steden en gemeenschappen, overal op de wereld, te brengen om zo iedereen, in elke uithoek van de aarde, te kunnen bereiken en om zodoende een antwoord te kunnen geven op de vele uitdagingen van deze tijd met zijn diepe menselijke noden. Vanuit deze visie werd BLIA opgericht om mensen die daar behoefte aan hadden, te helpen bij hun spirituele activiteiten en om onderwijs op het gebied van geestelijke reiniging en het helpen tot bloei brengen van iemand’s mogelijkheden, te ondersteunen, om zo een Puur Land van Boeddha’s Licht op aarde te vestigen.

Als organiserend comite voor BLIA werd de afdeling van de Chinese Volks Republiek in 1990 opgericht, gevolgd door de formele installatie in de Dr. Yatsen’s Memorial Hall op 3 februari 1991. Op 31 maart van datzelfde jaar werd de BLIA afdeling Los Angeles, U.S.A. opgericht in de Hsi Lai Temple en daarna volgden nog afdelingen in Hong Kong, Nieuw Zeeland, Australie, Canada, Japan, de Filipijnen, Indonesie, Maleisie, Frankrijk, Brazilie, Paraguay en Zuid Afnka. De inwijding van het BLIA Wereldhoofdkwartier en de eerste overkoepelende conferentie vonden 17-22 mei 1992 plaats in de Hsi Lai Tempel in Amerika. President Li Teng-huei van China zond afgevaardigden en gelukwensen. Delegaties van 51 verschillende afdelingen, met vertegenwoordigers van noordelijke en zuidelijk, exoterische en esoterische boeddhistische tradities, woonden, evenals kloosterlingen en leden van lekengemeenschappen, deze bijeenkomst bij.

De Eerwaarde Meester Hsing Yun werd tot president gekozen. Eerwaarde Anuruddha Nayaka Theo, Mr. Po-shiung Wo, Dr. Mizutani Yukimasa, Mr. Hsiun-ming Lin, Mr. Henry You and Mr. H.P. Ngiam werden allen vice-president. Een bestuur van zeventien directeuren werd gekozen, evenals leden van verschillende commissies. De deelnemers van de conferentie wisselden van gedachten over de statuten, het doel, de opdracht en over de toekomstige richting van BLIA. De Eerwaarde Meester merkte het volgende op: ‘De Boeddha leerde ons dat het hele universum in ons hart is. In BLIA willen we geen enkel onderscheid maken in ras, land of cultuur, waar ook ter wereld. Zo kunnen we waarlijk de geest van de Tathagatha tot uitdrukking brengen en het boeddhisme op wereldniveau bevorderen. Boeddhisme betekent: leven met mededogen, met wereldomvattende liefdevolle vriendelijkheid en vanuit de wijsheid om het goede van het kwade te kunnen onderscheiden.’

Op deze conferentie waarbij de BLIA werd opgericht werd besloten om 16 mei te benoemen als ‘The International Buddha’s Light Day’ om de oprichting te herdenken.

Sinds de oprichting van het Wereldhoofdkwartier zijn overal afdelingen ontsproten als lentegras na de eerste regen. Er zijn op dit moment meer dan 100 afdelingen wereldwijd. Aanvragen voor nieuwe afdelingen stromen regelmatig binnen.

Homepage: http://www.blia.org